அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. எனது தயாரிப்புக்கு என்ன பேக்கேஜிங் பொருள் அமைப்பு தேவை?மற்றும் என்ன அடுக்கு வாழ்க்கை வழங்குகிறது?

பதில்: எங்களிடம் தகவலுடன் விசாரிக்கவும்: அது என்ன வகையான உள்ளடக்கம்;அதன் அளவு;நிரப்புதல், கிருமி நீக்கம் செய்தல் மற்றும் சேமிப்பு நிலைமைகள், பின்னர் உங்கள் அடுக்கு வாழ்க்கை கோரிக்கையை பூர்த்தி செய்ய பொருத்தமான மற்றும் சிக்கனமான தீர்வை நாங்கள் முன்மொழிவோம்.

2. லேமினேட் செய்யப்பட்ட பொருள் என்ன?

பதில்: ஒரு தாள் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்ட பல்வேறு பொருட்களின் பல அடுக்குகளைக் கொண்ட ஒரு பொருள்.கூறு அடுக்கு பிணைக்கப்பட்ட வழக்கு பசைகள்.வெவ்வேறு பொருட்களை ஒன்றாக இணைப்பதன் நோக்கம், எந்த ஒரு பொருளிலிருந்தும் கிடைக்காத பண்புகளின் கலவையுடன் ஒரு புதிய பொருளை உருவாக்குவதாகும்.

3. "உலோகமாக்கப்பட்ட" படம் என்றால் என்ன?

பதில்: மெட்டாலிஸ்டு ஃபிலிம் என்பது ஒரு பிளாஸ்டிக், அதில் ஒரு மெல்லிய உலோகப் பூச்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது.பொதுவாக அலுமினியம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.மெட்டாலிஸ்டு ஃபிலிம் தயாரிப்பதற்கான பொதுவான வழி வெற்றிட உலோகமயமாக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.அலுமினிய கம்பியை வெப்பமாக்குவதன் மூலம் உலோகமயமாக்கல் அடையப்படுகிறது, அது உண்மையில் ஆவியாகி பிளாஸ்டிக் படத்தை பூசுகிறது.பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் படங்கள் மற்றும் PET.அலுமினியம் பூசப்பட்ட படம் பளபளப்பான அலங்கார மேற்பரப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ளது.கூடுதலாக உலோகமயமாக்கப்பட்ட படம் தடை பண்புகளை சேர்த்தது மற்றும் ஒரு லேமினேட் அமைப்பில் வாயு மற்றும் ஈரப்பதம் பாதுகாப்பு இரண்டையும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மேம்படுத்த முடியும்.

4. என் பைக்கு நைலான் ஏன் தேவை?

பதில்:அதன் விலை அதிகமாக இருந்தாலும், நைலான் பிலிம் ஆக்சிஜன் தடை மற்றும் தாக்க வலிமைக்கு நல்லது.குறிப்பாக பையில் சூடாக நிரப்பப்பட வேண்டும் அல்லது துளி எதிர்ப்புத் திறன் தேவைப்படும் போது, ​​அது அவசியம்.